Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Linus Medical” nodarbojas ar medicīnas ierīču izplatīšanu un tirdzniecību visā Baltijas reģionā. „Linus Medical” uzņēmējdarbības mērķis ir sekmēt spēcīgas sabiedrības, veselīgas vides un ekonomiskas labklājības veidošanos kā šodien, tā arī nākotnē.

Linus Medical

„Linus Medical” ir izveidojusi trīs juridiskas personas – Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Katrā valstī uzņēmumu pārstāv savas jomas profesionāļi, kuri jau ilgus gadus veiksmīgi darbojas medicīnas ierīču pārdošanā un tirdzniecībā.
Visās trīs Baltijas valstīs „Linus Medical” pamatdarbība ir medicīnisko ierīču izplatīšana un tirdzniecība. Baltijas centrālā noliktava piegādā augtas kvalitātes produktus visām Baltijas valstu lieltirgotavām, kā arī citām iestādēm.

„Linus Medical” klienti ir Baltijas vairumtirgotāji, aptiekas un slimnīcas. Katru dienu uzņēmuma speciālisti sadarbojas ar dažādām klientu grupām visos trīs Baltijas tirgos: ģimenes ārstiem, ķirurgiem, dermatologiem, onkologiem, farmaceitiem, klīniskām un ambulatorām medmāsām, mājas aprūpes medmāsām u.c.